วันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ศูนย์ กศน.อำเภอปราสาท โดยนางอรสา. สุภารี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปราสาท พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอปราสาท ดำเนินกาจัดโครงการพัฒนาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์