วันที่ 26-27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ศูนย์ กศน.อำเภอปราสาท โดยนางอรสา. สุภารี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปราสาท พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอปราสาท ดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กศน.อำเภอปราสาท ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์ google meet)