วันที่ 4-5 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ศูนย์ กศน.อำเภอปราสาท โดยนางอรสา. สุภารี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปราสาท พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอปราสาท ดำเนินโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ (NT,N-NET)สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์ google meet)