วันที่ 14 กันยายน 2564 ศูนย์ กศน.อำเภอปราสาท โดยนางอรสา สุภารี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปราสาท พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอปราสาท ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำเจลแอลกอฮอล์ (หลักสูตร 3 ชั่วโมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ บ้านพนม หมู่ที่ 7 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์