วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ กศน.อำเภอปราสาท โดย นางอรสา สุภารี ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอปราสาท พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอปราสาท ดำเนินโครงการประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา กศน.อำเภอปราสาท ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2565 - 2568 (ระยะที่ 2 ) ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท