วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางอรสา สุภารี ผอ.กศน.อำเภอปราสาท ได้มอบหมายให้บุคลากร กศน.นำนักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีน (Pfizer) เข็มที่ 2 สำหรับนักศึกษา ณ โดมโรงเรียนประสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์