วันที่ 9 -11 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ กศน.อำเภอปราสาทได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้รายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยในโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นางอรสา สุภารี ผอ.กศน.อำเภอปราสาท มาเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอปราสาท