วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โดยนางอรสา สุภารี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปราสาท มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากร กศน. โดยตำแหน่ง เลขานุการ ศส.ปชต. และ กรรมการ ศส.ปชต. เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ ศส.ปชต. และเครือข่ายช่วยเหลือสังเกตการณ์การเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมี ดร.ปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ และ ร.ต.อ.นิยม เพ็ชรโกมล ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.สุรินทร์ มอบนโยบาย ให้ข้อคิด และมอบโอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม