วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2564 โดยนางอรสา สุภารี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปราสาท ประธานในโครงการฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอปราสาท ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องเอมอรแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์