วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมได้มามอบนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับบุคลากร กศน.อำเภอปราสาท พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดจัดเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์.