วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 นางอรสา สุภารี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปราสาท พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอปราสาท ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างบทเรียนออนไลน์และผลิตสื่อออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ บ้านสนวนรีสอร์ท ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์.