วันที่ 14-21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ(หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง) กศน.อำเภอปราสาท ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร การถักเปล ตำบลประทัดบุ ณ บ้านหนองยาว ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์