วันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 โครงการหมุนเวียน เปลี่ยนหนังสือ บ้านหนองยาว ตำบลประทัดบุ

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์