วันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 โครงการจิตอาสา สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท ภาคเรียนที่ 2/2564 บ้านหนองยาว ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์